name
password
secret
name
password
secret
name
password
secret

1. 이별 10분전 + 인사

(영상 미업로드)


2. Take off mask

(영상 미업로드)

3. 토크1

http://youtu.be/_enJ9rqBYUU

토크1


4. Hold on

http://youtu.be/TMhSUeLlQmE

Hold on


5. 하루만소개 + 하루만

http://youtu.be/zmKc9hGUOEc

하루만소개 + 하루만


6. 토크2

http://youtu.be/CWVwA0Rz5R4

토크2

7. 달리 함께 (with. 주니엘) + 듀엣 깨알에피

http://youtu.be/7gQykEecFlA

달리 함께 (with. 주니엘) + 듀엣 깨알에피


8. 친구

http://youtu.be/h51h7mLXYck

친구


9. 내가 나에게

http://youtu.be/k_SR31wvyGc

내가 나에게


10. TEENAGER

http://youtu.be/EoaG0CDx-Fo

틴에이저


11. 내가 고백을 하면 깜짝 놀랄거야 (with. 딕펑스)

http://youtu.be/0qI1TjrhHZ4

내가 고백을 하면 깜짝 놀랄거야 (with. 딕펑스)


12. 돛단배

http://youtu.be/WaDmSRdnuPc

돛단배


13. 아는 번호

http://youtu.be/NkgsDDl1QP8

아는 번호

SBS MTV 더스테이지 빅플레저 @코엑스 오디토리움

스피커 건드렸나ㅠㅠ캠에서 뷱뷱북 소리나...ㅎㅎㅎㅎㅎ

name
password
secret

 

 

 

 

 

 

정준영의 심심타파 오픈스튜디오 먹방쇼

 

http://youtu.be/sZ2CKvzNSbg

 

 

 

 

사진도 같이 올리고 싶었는데 아 포기ㅜㅠ

 

영상의 포인트는 오른손이 하는일ㅋㅋㅋㅋ

 

귀파던손으로 단무지먹고 허벅지에 문지르고..ㅋㅋ

name
password
secret

 

 

 

 

 

 

정준영 밋앤그릿 : 광고대기 + 박하사탕

 

http://youtu.be/Q6KE-Nk7YlM

 

name
password
secret

 

 

 

 

 

 

정준영 밋앤그릿 뭐라할까 ver.1

 

http://youtu.be/3daiYl9JTno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

정준영 밋앤그릿 뭐라할까 ver.2

 

http://youtu.be/QUkKV9nSHVs

name
password
secret

 

 

 

진짜 안잤음ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ그냥 초점확인을 했을뿐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

밋앤그릿 뮤비 코멘터리

 

http://youtu.be/_kYtVt3hYcw

name
password
secret
name
password
secret

1. Always

 

 

 

 

 

유희열의 스케치북 직캠 Always

 

http://youtu.be/s_wDaxfJXkI

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2. 토크

 

 

 

 

 

유희열의 스케치북 직캠 토크

2차가공ㄴㄴ

 

http://youtu.be/7P7fDk8JN34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEENAGER

 

 

 

 

 

 

유희열의 스케치북 직캠 TEENAGER

 

http://youtu.be/Gb57cPKikGs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

name
password
secret
name
password
secret

 

http://youtu.be/c9Ht_GmDTX8

 

 

 

 

정준영 썸데이콘서트: 멘트 & 하루만

 

@롯데호텔월드 크리스탈볼룸

 

 

 

name
password
secret